دوره های آزاد

تعداد بازدید:۸۲۲۰

1- دوره آموزشی زبان ترکی استانبولی Tomer


2- فراخوان و ثبت نام دانش پذیران دوره عالی مدیریت کسب و کار DBA  در قالب دوره های آموزش آزاد برای مدت 2 سال.

آخرین ویرایش۲۸ شهریور ۱۳۹۶