ثبت نام ترم ۲ و ۳ زبان های خارجی

تعداد بازدید:۴۹۵۱

باسمه تعالی

به اطلاع داوطلبان و زبان آموزان محترم شرکت کننده در دوره‌های آموزش زبان‌های خارجی می رساند ترم دوم و سوم دوره‌های مذکور از روز شنبه مورخ 97/7/7  شروع خواهد شد.‌ لذا داوطلبان محترم می توانند مطابق جداول ذیل نسبت به ثبت نام از مورخ 97/06/20 لغایت 97/7/6   اقدام نمایند.

 

نام دوره : حقوق به زبان فرانسه ( ترم 2 ):  هزینه ثبت نام  1600000 ریال

نام دوره : فرانسه ( ترم 3 ) : هزینه ثبت نام  1400000 ریال

نام دوره : IELTS ( ترم 2 ) : هزینه ثبت نام  2100000 ریال

نام دوره : IELTS ( ترم 3 ) : هزینه ثبت نام  2100000 ریال

نام دوره : انگلیسی ( ترمیک 2 ) : هزینه ثبت نام  1200000 ریال

نام دوره : انگلیسی ( ترمیک 3 ) : هزینه ثبت نام  1200000 ریال

نام دوره : آلمانی( ترم 2 ) : هزینه ثبت نام  1600000 ریال

نام دوره : آلمانی( ترم 3 ) : هزینه ثبت نام  1600000 ریال

 

                                                                       

آخرین ویرایش۰۷ آبان ۱۳۹۷