دوره آموزشی Machin learning and neural networks

تعداد بازدید:۱۰۶۱

 

گروه آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه تبریز برگزار می‌کند

Machine learning is a type of artificial intelligence that provides computers the ability of learning from experience without being explicitly programmed. As one of the most exciting recent technologies, machine learning has been used to solve a wide variety of problems in different fields of science, including neuroscience and biomedical engineering. In actuality, there are many different types of machine learning, as well as many strategies of how to best employ them. This course covers a variety of effective machine learning techniques, containing supervised learning such as neural networks and support vector machines and unsupervised learning as clustering, as well as their practical tips.

 

(به دلیل نرسیدن تعداد شرکت کنندگان به حدنصاب،  لغو شد)

شرط استرداد شهریه:

در صورت به حدنصاب نرسیدن تعداد شرکت کنندگان در دوره، وجه ثبت نامی عودت داده خواهد شد.

توجه: برای نصب نرم افزار آدوبی کانکت، می‌توانید از طریق سایت vu.tabrizu.ac.ir و لینک "نرم‌افزارهای راه‌انداری آموزش مجازی"، نرم‌افزار مورد نظر را دانلود و نصب فرمایید.

لازم به یادآوری می باشد، ذکر نام دوره:

 (دوره آموزشی Machin learning and neural networks) در قسمت توضیحات در هنگام ثبت نام الزامی است.

خواهشمند است جهت ثبت نام ابتدا راهنمای ثبت نام را مطالعه فرموده، سپس در قسمت واحد دانشکده، آموزش‌های آزاد و مجازی و نوع درآمد دوره آموزشی آزاد را انتخاب نمایید.

 

آخرین ویرایش۱۷ اسفند ۱۳۹۹