راهنمای ثبت نام

تعداد بازدید:۲۸۸۱۶

1- پس از اطمینان از اخذ دوره با استفاده از لینک ثبت نام دوره، ثبت نام نمایید.

2-  پس از ورود به  ثبت نام دوره در قسمت نام دانشکده، مرکز آموزش‌های الکترونیکی و آزاد دانشگاه تبریز را  انتخاب نمایید.

3- جهت انتخاب نوع درآمد با توجه به توضیحات داده شده در فراخوان ثبت نامی هر دوره اقدام فرمایید.

4- مبلغ اعلام شده در فراخوان دوره مورد نظر را وارد نمایید.

5-  ضروری است جهت تفکیک و دسته بندی نام دوره و یا کارگاه مورد درخواست را بطور کامل در قسمت توضیحات وارد نمائید.

6- سپس مشخصات خود را بطور کامل و درست وارد نمایید.

7- جهت پرداخت هزینه ثبت نامی اعلام شده در فراخوان ثبت نام دوره، از گزینه پرداخت استفاده نمایید.

8-  با استفاده از درگاه پرداخت الکترونیکی بانک، هزینه ثبت نام را پرداخت نمایید.

9- سپس از طریق لینک ارسال مشخصات ثبت نامی، اطلاعات مربوطه را ارسال نمائید.

توجه: تا زمانیکه تمامی مراحل ثبت نامی را بطور کامل تا انتها انجام نداده اید، هیچ نوع ثبت نامی به نام شما صورت نمی پذیرد.

 

آخرین ویرایش۰۲ مهر ۱۴۰۱