راهنمای ثبت نام

تعداد بازدید:۲۲۳۴۶

1. پس از اطمینان از اخذ دوره با استفاده از لینک ثبت نام دوره، ثبت نام نمایید.

2. پس از ورود به  ثبت نام دوره در قسمت نام دانشکده، مرکز آموزش‌های الکترونیکی و آزاد دانشگاه تبریز را  انتخاب نمایید.

3. جهت انتخاب نوع درآمد با توجه به توضیحات داده شده در فراخوان ثبت نامی هر دوره اقدام فرمایید.

4. مبلغ اعلام شده در فراخوان دوره مورد نظر را وارد نمایید.

5. ضروری است جهت تفکیک و دسته بندی نام دوره و یا کارگاه مورد درخواست را بطور کامل در قسمت توضیحات وارد نمائید.

6. سپس مشخصات خود را بطور کامل و درست وارد نمایید.

7. جهت پرداخت هزینه ثبت نامی اعلام شده در فراخوان ثبت نام دوره، از گزینه پرداخت استفاده نمایید.

8. با استفاده از درگاه پرداخت الکترونیکی بانک، هزینه ثبت نام را پرداخت نمایید.

9. سپس از طریق لینک ارسال مشخصات ثبت نامی، اطلاعات مربوطه را ارسال نمائید.

توجه:  تا زمانیکه تمامی مراحل ثبت نامی را بطور کامل تا انتها انجام نداده اید، هیچ نوع ثبت نامی به نام شما صورت نمی پذیرد.

 

آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۴۰۰