فرمت اخذ مجوز برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آزاد

تعداد بازدید:۲۳۰۲

شرایط لازم جهت اخذ مجوز برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آزاد

کلیه دانشکده‌ها و اساتید محترم که خواهان برگزاری دوره و یا کارگاه آموزشی آزاد می باشند، لازم است طی مکاتبه با گروه آموزش‌های آزاد و مجازی موارد ذیل را اعلام نمایند تا نسبت به صدور مجوز مربوط اقدام گردد.

  • عنوان دوره یا کارگاه
  • نام مدرس یا مدرسین
  • تاریخ برگزاری
  • زمان و ساعت برگزاری
  • مدت دوره یا کارگاه
  • هزینه ثبت نام (در صورت ارائه تخفیف برای دانشجویان و همکاران، میزان تخفیف قید گردد)
  • محل برگزاری
  • ظرفیت دوره یا کارگاه (حداقل و حداکثر تعداد شرکت کنندگان )
  • شرایط شرکت کنندگان (دانشجو/ غیر دانشجو)
  • شماره تلفن تماس

 

آخرین ویرایش۱۴ آذر ۱۳۹۷