معرفی

تعداد بازدید:۶۸۹۱

هدف این مرکز برگزاری دوره های آموزشی مجازی و دوره های آزاد می باشد.

 برگزاری دوره های آموزشی آزاد شامل آموزش زبان های خارجی، دوره های تخصصی و عمومی کامپیوتر، مدیریتی و ... و دوره های تخصصی مورد نیاز سازمان نظام مهندسی و کارگاه‌های آموزشی و ....به صورت حضوری می باشد و تلاش می شود تمامی دوره های آزاد جهت بهره مندی عموم و دانشجویان دانشگاه‌ها توسط اساتید دانشگاه و متخصصین شرکت های صنعتی یا سازمان‌ها برگزار گردد.

آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۴۰۰