کارکنان

تعداد بازدید:۹۹۲۰
 

مدیریت: آقای دکتر محمدعلی بادامچی زاده

آدرس: دانشگاه تبریز - ساختمان مدیریت امور آموزشی طبقه همکف 

تلفن: 33392433-041 , 33392432-041 , 33392431-041

 

معاونت: آقای دکتر علیرضا سخندان

آدرس: دانشگاه تبریز - ساختمان مدیریت امور آموزشی طبقه همکف 

تلفن: 33392433-041 , 33392432-041 , 33392431-041

 

دفتر مرکز: آقای احمد میراب اورنگ

آدرس: دانشگاه تبریز - ساختمان مدیریت امور آموزشی طبقه همکف 

تلفن: 33392433-041 , 33392432-041 , 33392431-041

 

کارشناس آموزش‌های آزاد: آقای بهروز موسی آذری

آدرس: دانشگاه تبریز - ساختمان مدیریت امور آموزشی طبقه همکف 

تلفن: 33392433-041 , 33392432-041 , 33392431-041

 

کارشناس آموزش‌های الکترونیکی: آقای مهندس میلاد واحدی فر

آدرس: دانشگاه تبریز - ساختمان مدیریت امور آموزشی طبقه همکف 

تلفن: 33392433-041 , 33392432-041 , 33392431-041

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۱ آبان ۱۴۰۱