آشنایی با مبانی زبان شناسی پراگماتیک: تعامل معنی و معنا

تعداد بازدید:۳۳۴۲

عنوان های مورد بحث: از زبان شناسی ساختارگرایی سوسور تا گزاره های اجرائی ج.ل. آستین، تحول در علم زبانشناسی، تعامل معنی و معنا، تحلیل کلام

مجری: دکتر محمد محمدی آغداش، گروه آموزش زبان و ادبیات فرانسه

مخاطبین: تمام دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

مکان و زمان: تالار خاقانی دانشکده ادبیات، روز شنبه 96/7/29، ساعت 13-10

دوره به صورت رایگان برگزار می گردد.

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۳۹۶