اخبار مجازی

سند راهبردی علوم و فناوری های شناختی

۱۵ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۳:۴۳ کد : ۶۱۶۸ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۴۲۶

بند 6 صورتجلسه 583 مورخ 95/6/6 در خصوص ارائه واحد درسی علوم شناختی :

برای رشته های فنی و مهندسی در مقطع کارشناسی ارشد مطرح و مقرر شد این واحد درسی به صورت واحد درسی اختیاری و مازاد بر واحدهای درسی دوره مربوطه و بدون احتساب در معدل ارائه شود و گروه محترم آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه به عنوان متولی برگزاری این واحد درسی انتخاب شد.

سند راهبردی علوم و فناوری های شناختی


نظر شما :