* برگزاری دوره آموزش زبان انگلیسی -  دانشکده فنی مهندسی مرند

* شروع ثبت نام دوره آموزشی نرم افزار لومریکال 

* ثبت نام دوره مقدماتی آموزش زبان ترکی استانبولی (تومر) آذر 1397

* ثبت نام و شروع کلاس های ترم اول دوره های آموزش زبانهای خارجی مهر 1397

* ثبت نام دوره جدید مقدماتی آموزش ترکی استانبولی ( ترم مهر 97 )

* ثبت نام ترم 2 و 3 دوره آموزشی زبان های خارجی ( ترم مهر 97)

*برگزاری دوره های جدید آموزش زبانهای خارجی (ترم مهر 97)

تمدید ثبت نام دوره مقدماتی و تکمیلی آموزش ترکی استانبولی ( تومر) تا 4 شهریور 

* تمدید ثبت نام دوره مقدماتی و تکمیلی آموزش ترکی استانبولی ( تومر) 

* ثبت نام و شروع دوره های آزاد زبانهای خارجی ( ترم تابستان 97)

* برگزاری دوره جدید مقدماتی و تکمیلی آموزش ترکی استانبولی (تومر) 

* برگزاری دوره جدید آموزش زبانهای خارجی ( تابستان 97)

* ثبت نام ترم دوم دوره های زبانهای خارجی (ترم دوم تابستان 97)

*  کارگاه آموزشی تلقیح مصنوعی در دام های سبک با استفاده از لاپاروسکوپ

* شروع ثبت نام دوره آزاد زبانهای خارجی (ترم فروردین 96)

* ثبت نام دوره جدید زبان ترکی استانبولی ( تومر ) - شروع دوره به 16 بهمن تمدید شد. 

* برگزاری دوره های آموزش زبان های خارجی ( انگلیسی _ آلمانی _ فرانسه )  ترم بهمن 96

* دوره تکمیلی ترکی استانبولی  Tomer  (جدید)

* دوره مقدماتی ترکی استانبولی Tomer  (جدید)

*  کارگاه­ آموزش تخصصی نرم­افزار COMSOL Multiphysics  

*   کارگاه­ آموزش تخصصی نرم­افزار  Silvaco TCAD

*  آشنایی با مبانی زبان شناسی پراگماتیک: تعامل معنی و معنا

ثبت نام دوره آزاد Comsol  & Matlab

ثبت نام دوره آزاد  تومر مقدماتی

* ثبت نام دوره آزاد  تومر تکمیلی

 *  فراخوان و ثبت نام دانش پذیران دوره عالی مدیریت کسب و کار DBA  در قالب دوره های آموزش آزاد برای مدت 2 سال.

 * دوره آموزشی زبان ترکی استانبولی Tomer
 * برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه " آنالیز فلوژنتیک"
 * برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه " آشنایی با اساس و روش کار دستگاه کروماتوگرافی - طیف سنجی جرمی Gc Ms"
 *  برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه " آشنایی با اساس و روش کار دستگاه جذب اتمی AAS"
 *  برگزاری کارگاه آموزشی " آشنایی با اساس و روش کار دستگاه جذب اتمی NMR"

 * برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه " Real- Time PRC و کاربرد آن"
 
*  برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه " ترجمه"
 *  برگزاری کارگاه آموزشی چهار روزه "تجزیه و تحلیل داده های ژنومی و روش های آماری مربوطه با زبان برنامه نویسی R "
  * برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه " محاسبات پیشرفته آماری با نرم افزار R"